MÁY HÚT MÙI

 1. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB706
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB706
  KF-GB706 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,680,000
 2. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB906
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB906
  KF-GB906 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,860,000
 3. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB705
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB705
  KF-GB905
  4,560,000
 4. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB905
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB905
  KF-GB905 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,680,000
 5. Máy hút khử mùi KAFF KF-TL700
  Máy hút khử mùi KAFF KF-TL700
  KF-TL700 Liên hệ có giá tốt nhất
  3,800,000
 6. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB773
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB773
  KF-GB773 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 7. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB973
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB973
  KF-GB973 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 8. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB027
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB027
  KF-GB027 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 9. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB029
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB029
  KF-GB029 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 10. Máy hút khử mùi KAFF KF-TL600
  Máy hút khử mùi KAFF KF-TL600
  KF-TL600 Liên hệ có giá tốt nhất
  3,680,000
 11. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB902
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB902
  KF-GB902 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 12. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB702
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB702
  KF-GB702 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 13. Máy hút khử mùi KAFF KF-771
  Máy hút khử mùi KAFF KF-771
  KF-771 Liên hiện có giá tốt nhất
  8,820,000
 14. Máy hút khử mùi KAFF KF-991
  Máy hút khử mùi KAFF KF-991
  KF-991 Liên hệ có giá tốt nhất
  8,960,000
 15. Máy hút khử mùi KAFF KF-FL70RH
  Máy hút khử mùi KAFF KF-FL70RH
  KF-FL70RH Liên hệ có giá tốt nhất
  5,236,000
 16. Máy hút khử mùi 80cm KAFF KF-888I
  Máy hút khử mùi 80cm KAFF KF-888I
  KF-888i Liên hệ có giá tốt nhất
  3,280,000
 17. Máy hút khử mùi KAFF KF-788i
  Máy hút khử mùi KAFF KF-788i
  KF-788i Liên hệ có giá tốt nhất
  3,200,000
 18. Máy hút khử mùi KAFF KF-688I
  Máy hút khử mùi KAFF KF-688I
  KF-688i Liên hệ có giá tốt nhất
  2,980,000
 19. Máy hút khử mùi KAFF KF-738I
  Máy hút khử mùi KAFF KF-738I
  KF-738i Liên hệ có giá tốt nhất
  2,560,000
 20. Máy hút khử mùi KAFF KF-638I
  Máy hút khử mùi KAFF KF-638I
  KF-638i Liên hệ có giá tốt nhất
  2,700,000
 21. Máy hút khử mùi KAFF KF-700W (Vân gỗ)
  Máy hút khử mùi KAFF KF-700W (Vân gỗ)
  KF-700W Liên hệ có giá tốt nhất
  2,780,000
 22. Máy hút khử mùi KAFF KF-703B
  Máy hút khử mùi KAFF KF-703B
  KF-703B Liên hệ có giá tốt nhất
  1,980,000
 23. Máy hút khử mùi KAFF KF-701i
  Máy hút khử mùi KAFF KF-701i
  KF-70i Liên hệ có giá tốt nhất
  2,436,000
 24. Máy hút khử mùi KAFF KF-701B
  Máy hút khử mùi KAFF KF-701B
  KF-701B Liên hệ có giá tốt nhất
  2,290,000
 25. Máy hút khử mùi độc lập KAFF KF-IS606HG
  Máy hút khử mùi độc lập KAFF KF-IS606HG
  KF-IS606HG Liên hệ có giá tốt nhất
  16,240,000
 26. Máy hút khử mùi độc lập KAFF KF-IS90GH
  Máy hút khử mùi độc lập KAFF KF-IS90GH
  KF-IS90GH Liên hệ có giá tốt nhất
  10,360,000
 27. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB 901
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB 901
  KF-GB901 Liên hệ có giá tốt nhất
  6,100,000
 28. Máy hút khử mùi KAFF KF-70I
  Máy hút khử mùi KAFF KF-70I
  KF-70I Liên hệ có giá tốt nhất

KAFF Kitchen Appliances Germany

SIEG CO.,LTD

Add: 124/7 TL28 Street,Thanh Loc Ward,12 Dist, HCM, Viet Nam
Care 24/7:  0906 387 998 (zalo)

Thời gian làm việc:

* Chăm sóc khách hàng

+ Thứ 2 đến Thứ 7: 08h00-21h00

+ Chủ nhật: 08h00-17h00

* Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành

+ Thứ 2 đến Thứ 7: 08h00-17h00

+ Chủ nhật: Nghỉ

To Top