Hiện đại
Hiện đại
Thượng lưu
Thượng lưu
New
New
Product's 2021
New
New
Product's 2021
New
New
Product's 2021

BẾP ĐIỆN TỪ KẾT HỢP KAFF

 1. Bếp điện từ KAFF KF-S48QH
  Bếp điện từ KAFF KF-S48QH
  Made in Germany
  25,800,000
 2. Bếp điện từ KAFF KF-FL109
  Bếp điện từ KAFF KF-FL109
  Made In Germany
  16,800,000
 3. Bếp điện từ KAFF KF-FL108
  Bếp điện từ KAFF KF-FL108
  Made In Germany
  16,900,000
 4. Bếp điện từ KAFF KF-IH68N
  Bếp điện từ KAFF KF-IH68N
  Made In Germany
  18,200,000
 5. Bếp điện từ KAFF KF-EG900IH
  Bếp điện từ KAFF KF-EG900IH
  Made in Germany
  20,800,000
 6. Bếp điện từ KAFF KF-EG901IH
  Bếp điện từ KAFF KF-EG901IH
  Made In Germany
  21,800,000
 7. Bếp điện từ KAFF KF-EG902IH
  Bếp điện từ KAFF KF-EG902IH
  Made In Germany
  22,800,000
 8. Bếp Điện Từ KAFF KF-IH6003IC
  Bếp Điện Từ KAFF KF-IH6003IC
  Made in Germany
  28,800,000
 9. Bếp điện từ KAFF KF-IC5801SB
  Bếp điện từ KAFF KF-IC5801SB
  Made In Germany
  20,600,000
 10. Bếp điện từ 3 lò KAFF KF-IC79H
  Bếp điện từ 3 lò KAFF KF-IC79H
  Made In Malaysia
  15,000,000
 11. Bếp điện từ KAFF KF-FL68IC
  Bếp điện từ KAFF KF-FL68IC
  Made In Malaysia. Kiếng SCHOTT Ceran CHLB Đức.BH 5 năm
  12,600,000
 12. Bếp điện từ KAFF KF-FL866GIH
  Bếp điện từ KAFF KF-FL866GIH
  Made In Malaysia
  10,360,000
 13. Bếp điện từ KAFF KF-179IC
  Bếp điện từ KAFF KF-179IC
  Made in Malaysia
  7,900,000
 14. Bếp điện từ KAFF KF-988IC
  Bếp điện từ KAFF KF-988IC
  Made In Malaysia
  11,800,000
 15. Bếp điện từ KAFF KF-308IC
  Bếp điện từ KAFF KF-308IC
  Made In Malaysia
  11,800,000
 16. Bếp điện từ KAFF KF-IC3801
  Bếp điện từ KAFF KF-IC3801
  Made in Malaysia
  12,000,000
 17. Bếp điện từ KAFF KF-073IC
  Bếp điện từ KAFF KF-073IC
  Made In Malaysia
  7,900,000
 18. Bếp điện từ KAFF KF-FL101IC
  Bếp điện từ KAFF KF-FL101IC
  Made In Malaysia
  8,260,000
 19. Bếp điện từ KAFF KF-FL105IC
  Bếp điện từ KAFF KF-FL105IC
  Made In Malaysia
  10,280,000
 20. Bếp điện từ KAFF KF-SD300IC
  Bếp điện từ KAFF KF-SD300IC
  Made In Malaysia
  11,800,000
 21. Bếp điện từ KAFF KF-S48QH
  Bếp điện từ KAFF KF-S48QH
  Made In Germany. Kiếng Schott Ceran, mâm nhiệt EGO. BH 7 năm Mua hàng
  25,800,000
To Top