HÚT MÙI GẮN TƯỜNG

 1. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB706
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB706
  KF-GB706 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,680,000
 2. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB906
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB906
  KF-GB906 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,860,000
 3. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB705
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB705
  KF-GB905
  4,560,000
 4. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB905
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB905
  KF-GB905 Liên hệ có giá tốt nhất
  4,680,000
 5. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB773
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB773
  KF-GB773 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 6. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB973
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB973
  KF-GB973 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 7. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB027
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB027
  KF-GB027 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 8. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB029
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB029
  KF-GB029 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 9. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB902
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB902
  KF-GB902 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,760,000
 10. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB702
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB702
  KF-GB702 Liên hệ có giá tốt nhất
  5,460,000
 11. Máy hút khử mùi KAFF KF-771
  Máy hút khử mùi KAFF KF-771
  KF-771 Liên hiện có giá tốt nhất
  8,820,000
 12. Máy hút khử mùi KAFF KF-991
  Máy hút khử mùi KAFF KF-991
  KF-991 Liên hệ có giá tốt nhất
  8,960,000
 13. Máy hút khử mùi KAFF KF-FL70RH
  Máy hút khử mùi KAFF KF-FL70RH
  KF-FL70RH Liên hệ có giá tốt nhất
  5,236,000
 14. Máy hút khử mùi KAFF KF-GB 901
  Máy hút khử mùi KAFF KF-GB 901
  KF-GB901 Liên hệ có giá tốt nhất
  6,100,000

KAFF Kitchen Appliances Germany

SIEG CO.,LTD

Add: 124/7 TL28 Street,Thanh Loc Ward,12 Dist, HCM, Viet Nam
Care 24/7:  0906 387 998 (zalo)

Thời gian làm việc:

* Chăm sóc khách hàng

+ Thứ 2 đến Thứ 7: 08h00-21h00

+ Chủ nhật: 08h00-17h00

* Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành

+ Thứ 2 đến Thứ 7: 08h00-17h00

+ Chủ nhật: Nghỉ

To Top